Archiv rubriky: Programming in PHP

Třídy

Dnes se podíváme na třídy v PHP. Tříd máme hned několik, máme abstraktní třídu, která nám definuje implementované a abstraktní metody (funkce), normální třídu a speciální druh třídy, rozhraní. Koukněme se na ukázku použití abstraktní třidy. <?php abstract class MojeAbstraktniTrida … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | 2 komentáře

Operátory

V php máme několik operátorů. Arithmetic operators (Aritmetické oparátory) Assignment operators (Přiřazující operátory) Comparison operators (Porovnávající operátory) Increment/Decrement operators (Příčtové a odečtové operátory) Logical operators (Logické operátory) String operators (Řetězcové operátory) Array operators (Operátory pro práci s poli) Aritmetické operátory … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Cykly while, for, foreach

Dnes se podíváme na cykly v PHP. Cyklus nám pomáhá v případech kdy potřebujeme pod podmínkou opakovat určitou část kódu. Cyklus while (dokud). Tento cyklus se opakuje dokud je platná podmínka. Koukněme na ukázku kódu. <?php $x = 1; while($x … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Switch

Switch (přepínač) jde použít všude tam kde bychom měli hodně podmínek, switch totiž vybírá z mnoha kódů podle proměnné. Pomocí switch, jde zjednodušit logika aplikace a rozlišit tím různé stavy. Co se jinam nevleze to zpracuje default. Příkaz break odděluje … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Podmíněné stavy If..else..elseif

Dnes se podíváme na podmíněné stavy. Jsou to kusy kódu které jsou spouštěny pod podmínkou, že je dotazovaný výraz roven true (pravda). S příkazy if, else a elseif se setkáme v PHP často, jsou velice užitečné. Příkaz if je v … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Konstanty

Konstanty v PHP definujeme pomocí příkazu define. Jejich název neobsahuje $ jak je tomu u proměnných. Název je ve výchozím nastavení citlivý na velká a malá písmena. <?php define(„K“,“Hello World!“); echo K; ?> Pro konstakty necitlivé na velká a malá … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Instalace

PHP nainstalujeme jednoduše stažením instalačního balíčku z http://php.net/downloads.php a rozbalením. Windows verze najdeme na http://windows.php.net/download#php-7.0 Pro konfiguraci php editujeme soubor php.ini ve kterém najdeme veškerá PHP nastavení. Nezapomeňte nastavit cesty pro spouštění PATH, platí pro Windows i Linux. Po instalaci … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Syntaxe

PHP skript může být vložen, kdekoliv v dokumentu. PHP skript začíná s , takto řekneme interpretu PHP, kde je skript a co už jsou data. <?php // Kód je zde ?> Výchozí připona pro PHP soubory je „.php“, je možné … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Proměnné

Proměnné se označují v PHP znakem $ (dolar). Mohou nabývat různých typů od celočíselných po objekty. V názorné ukázce si ukážeme jak se s nimi dá pracovat. <?php // Text $txt = „Hello World!“; // Celočíselná proměnná $cislo = 10; … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář

Funkce

Funkce jdou dělat v PHP pomoci klčového slova function, za ním uvádíme seznam parametrů s možností nastavení výchozích hodnot, hovoříme o nenucených parametrech. To jsou takové parametry, které nejsou povinné. Každá funkce má návratovou hodnotu, tu specifikujeme po klíčovém slově … Celý příspěvek

Rubriky: Programming in PHP | Napsat komentář