Linux Dokumentační Projekt

Originální Open Source znění si lze stáhnout nebo přečíst níže. Knihu Linux Dokumentační projekt, 4. aktualizované vydání si lze zakoupit zde.
Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem GNU Free Documentation License.
Linux Dokumentační projekt, 4. aktualizované vydání, editovatelné zdroje
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 1. PDF
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 2. PDF
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 3. PDF
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 4. PDF
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 5A. PDF
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 5B. PDF
Linux Dokumentační Projekt aktualizované vydání č. 4, část 5C. PDF